Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w 2020 roku zaprasza mieszkańców regionu do uczestnictwa w czwartej edycji projektu pn. „UCYFROWIENI”. Jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w bezpłatnych warsztatach z obsługi komputera, bezpiecznego korzystania z internetu oraz zastosowania technologii informatycznych w życiu codziennym.

IV edycja projektu pn. „Ucyfrowieni” zakłada zorganizowanie cyklu warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe dla osób w wieku 45+. W okresie od lutego do listopada 2020 roku przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu.
W zajęciach uczestniczyć będą mieszkańcy regionu nieposiadający umiejętności obsługi komputera lub mający podstawową wiedzę z tego zakresu.

Warsztaty zorganizowane zostaną na dwóch poziomach: podstawowym oraz średnio zaawansowanym. Szkolenia przeprowadzą doświadczeni pracownicy Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Planowane są warsztaty stacjonarne oraz wyjazdowe. Tegoroczna edycja poszerzona zostanie o moduł „Prawo jazdy na smartforna”, który przybliży uczestnikom zagadnienia związane z podstawową obsługą swoich smartfonów oraz wykorzystanie ich w życiu codziennym.

Osoby w wieku 45+ mieszkające w województwie łódzkim, dzięki projektowi nabędą lub poszerzą podstawową wiedzę informatyczną i będą wykorzystywać ją w codziennym życiu. Dla każdej dziesięcioosobowej grupy przewidziane są cztery spotkania w miesiącu po cztery godziny lekcyjne. Łącznie przeszkolonych zostanie: w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – 140 osób oraz na terenie województwa łódzkiego – 40 osób (jeden wyjazd na kwartał dla grupy dziesięcioosobowej).

Rejestracja uczestników na warsztaty będzie prowadzona telefonicznie od stycznia 2020 roku. Do każdej grupy zakwalifikowanych zostanie 10 osób. Ponadto zostanie utworzona lista rezerwowa.
W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12
tel. 42 291 97 16 lub 42 291 98 80

W załączeniu znajdziecie Państwo opis i terminarz warsztatów

Ucyfrowieni 2020 IV edycja opis

Ucyfrowieni 2020 terminy

 

Ucyfrowieni 2020