1. Piotrkowskie judaika : przewodnik / Daniel Warzocha. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2017. – 223, [1] strona : ilustracje, fotografie, mapa, portrety ; 21 cm.
Sygnatura: 38008

2. Strajk studencki w Łodzi : styczeń – luty 1981 r. : okruchy pamięci, zapisy źródłowe, ikonografia / Konrad Banaś, Marcin Gawryszczak, Krzysztof Lesiakowski. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2016. – 425 s. : il. ; 30 cm.
Sygnatura: 37944

3. Budzi się Łódź : obrazy miasta w literaturze do 1939 roku : antologia / pod redakcją Katarzyny Bodowskiej, Tomasza Cieślaka, Krystyny Pietrych, Piotra Pietrycha i Krystyny Radziszewskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – 806, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
Sygnatura: 37945

4. Oblicza getta : antologia tekstów z getta łódzkiego / redakcja naukowa Krystyna Radziszewska i Ewa Wiatr ; [tłumaczenie z języka żydowskiego Dariusz Dekiert, Natan Gross, Monika Polit, Marek Tuszewicki, Małgorzata Zaremba, Agnieszka Żółkiewska, tłumaczenie z języka niemieckiego Małgorzata Półrola, Krystyna Radziszewska]. – Wydanie 2. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. (Judaica Łódzkie)
Sygnatura: 37946

5. Sztetl, szund, bunt i Palestyna : antologia twórczości literackiej Żydów w Łodzi (1905-1939) / redakcja naukowa Krystyna Radziszewska, Dariusz Dekiert, Ewa Wiatr ; [przekład z języka hebrajskiego Dariusz Dekiert, Marek Mrozowski ; przekład z języka żydowskiego Dariusz Dekiert, Aleksandra Imiłowska, Anna Jakimiszyn-Gadocha, Karolina Koprowska, Natalia Krynicka, Joanna Lisek, Julia Makosz, Agnieszka Marchewa, Joanna Matyjasek, Izabela Olejnik, Przemysław Piekarski, Monika Polit, Inka Stempin, Anna Szyba, Karolina Szymaniak, Marek Tuszewicki, Małgorzata Zaremba]. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Jidyszystycznych, 2017. – LV, [3], 332, [1] strona : ilustracje ; 25 cm. (Judaica Łódzkie)
Sygnatura: 37947

6. Encyklopedia getta : niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego / wyd. Krystyna Radziszewska, Ewa Wiatr, Adam Sitarek, Jacek Walicki, Monika Polit ; przy współpr. Piotra Zawilskiego ; [tł. z j. niem. Krystyna Radziszewska, tł. z j. jid. Monika Polit ; Uniwersytet Łódzki. Centrum Badań Żydowskich ; Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii ; Archiwum Państwowe w Łodzi ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – 332 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Sygnatura: 37948

7. Bałuty : powieść o przedmieściu / Jisroel Rabon ; redakcja Krystyna Radziszewska, Natalia Krynicka przy współpracy Izabeli Olejnik i Jacka Walickiego ; przełożyły z jidysz Natalia Krynicka i Izabela Olejnik. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, copyright 2016. – 175, [4] strony : ilustracje ; 25 cm.
Sygnatura: 37949

8. Rajmund Rembieliński : wizjoner i menedżer Łodzi przemysłowej : raporty z lat 1824-1830 / Krzysztof Paweł Woźniak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 518 stron : ilustracje, faksymilia, mapa, portrety ; 25 cm.
Sygnatura: 37950

9. Notatki z getta łódzkiego 1941-1944 / Józef Zelkowicz ; redakcja naukowa Michał Trębacz, Ewa Wiatr, Monika Polit, Krystyna Radziszewska ; tłumaczenie [z języka żydowskiego] Monika Polit, [tłumaczenie z języka niemieckiego Krystyna Radziszewska] ; Uniwersytet Łódzki. Centrum Badań Żydowskich, Instytut Filologii Germańskiej. Zakład Niemcoznawstwa. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 521 stron ; 25 cm.
(Judaica Łódzkie)
Sygnatura: 37951

10. Struktura ludności województwa łódzkiego w II Rzeczypospolitej / Arkadiusz Rzepkowski. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 338 stron : wykresy ; 24 cm. (Historia XX W.)
Sygnatura: 37952

11. Konspiracja trzech pokoleń : Związek Młodzieży Polskiej “Zet” i ruch zetowy (1886-1996) / Przemysław Waingertner. – Wydanie 2. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – 631, [4] strony : ilustracje ; 24 cm.
Sygnatura: 37953

12. Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej : półkolonie letnie w Łodzi / Joanna Sosnowska. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – 281, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.
(100 Lat Niepodległości)
Sygnatura: 37954

13. Jędrzej Moraczewski : wspomnienia, ludzie, czasy i zdarzenia. Cz. 1, Młodość i praca inżynierska. T. 1, Lata nauki 1870-1896 / opracowanie, wstęp i komentarz Ilona Florczak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – 254 strony : fotografie ; 24 cm.
(100 Lat Niepodległości)
Sygnatura: 37955

14. Jędrzej Moraczewski : wspomnienia, ludzie, czasy i zdarzenia. Cz. 1, Młodość i praca inżynierska. T. 2, Lata 1895-1900 / opracowanie, wstęp i komentarz Ilona Florczak. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 202 strony : fotografie, portrety ; 24 cm.
(100 Lat Niepodległości)
Sygnatura: 37956

15. Łódzcy bohaterowie 1918 roku / pod redakcją Witolda Jarno i Przemysława Waingertnera. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – 328 stron : ilustracje ; 24 cm.
(100 Lat Niepodległości)
Sygnatura: 37957

16. Niepodległa : rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego / pod redakcją Aldony Domańskiej i Anny Michalak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
(100 Lat Niepodległości)
Sygnatura: 37958

17. Luminarze nauki polskiej w Uniwersytecie Łódzkim : pro memoria / Jarosław Kita. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – 338 s. : il. ; 24 cm.
Sygnatura: 37959

18. Łódzki strajk studencki styczeń-luty 1981 : spojrzenie po latach / pod redakcją Krzysztofa Lesiakowskiego. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2014. – 386 stron ; 24 cm.
Sygnatura: 37960

19. Dyskursywny obraz Łodzi w mediach / Mateusz Gaze. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 344, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
Sygnatura: 37961
Lokalizacja: , Magazyn Radomsko

20. Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku / pod red. Piotra Szukalskiego. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – 171 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Sygnatura: 37962

21. Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820-1866 / Dorota Wiśniewska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 326, [1] strona : mapy ; 24 cm.
Sygnatura: 37963

22. Szkoła Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi (1898-1939) / Adrianna Szczerba. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – 224 s. : il. ; 25 cm.
Sygnatura: 37964

23. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864-1914 / Aneta Bołdyrew. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 367, [2] s. ; 24 cm.
Sygnatura: 37965

24. Grembach : etnograficzny przewodnik po łódzkim osiedlu / Grażyna Ewa Karpińska, Aleksandra Krupa-Ławrynowicz. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 255 stron : ilustracje (głównie kolorowe) ; 21 cm.
Sygnatura: 37966

25. Wokół spraw trudnych, bolesnych i zapomnianych : studia i szkice / pod red. Elżbiety Kowalczyk, Lilianny Ladoruckiej, Wojciecha Marciniaka, Beaty Szubtarskiej i Joanny Żelazko. – Łódź : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – 1020 [4] s., [1] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm. (Biblioteka Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi ; t. 35)
Sygnatura: 37967

26. Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945-1947 / Krzysztof Lesiakowski. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. – 222, [1] strona : faksymilia, fotografie ; 21 cm.
Sygnatura: 37968

27. Moje życie / Krystyna Śreniowska ; opracowanie, wstęp i komentarz Jolanta Kolbuszewska, Rafał Stobiecki. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – 239 stron : fotografie ; 22 cm.
Sygnatura: 37969

28. Poeta (bez)religijny : o twórczości Tadeusza Różewicza / Przemysław Dakowicz. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – 194 s., [1] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. (Literaturoznawstwo / [Uniwersytet Łódzki]. Sylwetki)
Sygnatura: 37970

29. Miasto w mojej pamięci : powojenne wspomnienia Niemców z Łodzi / pod redakcją Moniki Kucner i Krystyny Radziszewskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – 168 s. ; 21 cm.
Sygnatura: 37971

30. Ostatni lodzermensch : Robert Geyer 1888-1939 / Przemysław Waingertner. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – 187 s. : il. ; 22 cm.
Sygnatura: 37972

31. Czwarta stolica : kiedy Łódź rządziła Polską (1945-1949) / Przemysław Waingertner. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 189 stron : ilustracje ; 21 cm. (Łódź w PRL. PRL w Łodzi)
Sygnatura: 37973

32. Stalinowska codzienność : Łódź w latach 1949-1956 / Grzegorz Mnich ; [recenzent Stanisław Jankowiak]. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 236 stron : fotografie, portrety ; 21 cm.
(Łódź w PRL, PRL w Łodzi ; t. 2)
Sygnatura: 37974

33. Gomułkowska rzeczywistość : Łódź w latach 1956-1970 / Krzysztof Lesiakowski. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 278 stron : faksymile, fotografie ; 21 cm. (Łódź w PRL, PRL w Łodzi ; t. 3)
Sygnatura: 37975

34. Gierkowska “prosperita” : Łódź w latach 1971-1980 / Witold Jarno. – [Wydanie I]. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 288 stron : ilustracje ; 21 cm. (Łódź w PRL. PRL w Łodzi ; 4)
Sygnatura: 37976

 

35. Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego 1945-2020 / Wiesław Puś. – Wydanie drugie poprawione i uzupełnione. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
Sygnatura: 37977

 

36. Expressem przez PRL / Eugeniusz Kudaj ; z archiwum gazetowego fotoreportera do dr. przysposobił i opisem opatrzył Zbigniew Zaliński. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, cop. 2013. – 104 s. : il. ; 30 cm.
Sygnatura: 37984

37. Zmierzch / Stephenie Meyer ; tł. Joanna Urban. – Wydanie 2. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie; Poznań: Publicat, 2009. – 413, [2] s. ; 22 cm.
Sygnatura: 38018

38. Namiętność silniejsza niż ból / K. Bromberg; przeł. [z ang.] Marcin Machnik. – Wyd. 1. – Gliwice : Helion, 2015. – 374 s. ; 21 cm. (Driven / t. 1) (Septem)
Sygnatura: 38022

Wykaz Nr 2020/07 [Książki]