BIBLIOTERAPIA I BAJKOTERAPIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

BAJKOTERAPIA czyli Bajki-pomagajki dla małych i dużych / Artur Barciś [i in.] ; il. Marcin Piwowarski. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 2016
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 36953

BARTNICKA-KIERYLAK Aneta, ŚWITAJ-WIRTEK Karolina : Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii.- Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, copyright 2017
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 37133, 37789

BIBLIOTERAPIA w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / red. Ewelina J. Konieczna. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2005
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 33854, 34133 (Wyd. z 2006)

BORECKA Irena : Biblioterapia : teksty terapeutyczne, konspekty i scenariusze zajęć. – Gorzów Wielkopolski : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 2002
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 37254

BRETT Doris : Bajki, które leczą. Cz. 1 /  tł. [z ang.] Małgorzata Trzebiatowska. – Wyd.2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 33163

BRETT Doris : Bajki, które leczą. Cz. 2 / tł. [z ang.] Hanna Dankiewicz. – Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 33164

BRETT Doris : Opowiadania dla Twojego dziecka. Cz. 1  / tł. z ang. Małgorzata Majchrzak. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 32672

BRETT Doris : Opowiadania dla Twojego (nieco starszego) dziecka. Cz. 2 / tł. z ang. Hanna Dankiewicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 32673

CHAMERA-NOWAK Agnieszka,  IPPOLDT Lidia : Bajka jak lekarstwo : zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 36943

FRANASZCZUK-TRUSZKOWSKA Marta : Biblioterapia dla klas IV-VI szkoły podstawowej. –  Gdańsk : “Harmonia”, 2006
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 34831

GUDRO-HOMICKA Maria : Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży : drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii. – Warszawa : “Difin”, 2015
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 36676

JASZCZYK Agnieszka, KOCHANIAK Beata :  “Czarodziejski pyłek”, czyli Metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. – Kraków : “Impuls”, 2006
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 34114

JĘDRZEJEWSKA-WRÓBEL Roksana : Lucjan Lew, jakiego nie było / il. Joanna Jung. – Wyd. 8. – Katowice : Wydawnictwo Fundacja ING Dzieciom, 2018
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 37371

KOZŁOWSKA Anna : Zaczarowane bajki, które leczą : dla dzieci i dorosłych. – Warszawa : “Żak” Teresa i Józef Śniecińscy, 2007
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 35205

KOŻUCHOWSKA Maria : Hania, Adelajda i czasozmieniacz : bajka psychoterapeutyczna dla dzieci zmagających się z nieśmiałością / [ilustracje Magdalena Gubała]. – Gdańsk : “Harmonia”, 2018
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 37598

ŁABA Agnieszka :  Bajki rymowane w biblioterapii. – Wyd. 3. – Kraków : “Impuls”, 2012
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 36411

 MAŁKIEWICZ Elżbieta : Możliwości wykorzystania bajek relaksacyjno-wyobrażeniowych w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami w rozwoju // W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak. – Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 33479

MAZAN Maciejka : Bajki terapeutyczne / [ilustracje Beata Zdęba ; konsultacja merytoryczna Lidia Ippoldt]. – Wydanie 2 – Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, copyright 2019
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 37788

MAZAN Maciejka : Bajki terapeutyczne dla najmłodszych. – Warszawa : “Dr Josef Raabe”, cop. 2013
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 36480

MEYER-GLITZA Erika : Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą : terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci / tł. z niem. Magdalena Jałowiec. – Kielce : “Jedność”, 2001
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 33760

MOC jest w nas : bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców / pod redakcją Kamili Zdanowicz-Kucharczyk. – Kraków : “Impuls”, 2016
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 37600

MOLICKA Maria : Bajki terapeutyczne dla dzieci. – Wyd. 2 popr. i uzup. [dodr.]. – Poznań : “Media Rodzina”, 2001
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 34151

MOLICKA Maria  : Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie. – Poznań : “Media Rodzina”, copyright 2011
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 36379

PERTLER Cordula, PERTLER Reinhold : Baśnie w przedszkolu : bajkoterapia w pracy z dziećmi. – Kielce : „Jedność, 2012
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 36296

STAŃCZUK Barbara :  Bajki terapeutyczne na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro : poradnik terapeutyczny pozytywnego myślenia, działania i odczuwania / [ilustracje Krzysztof Kałucki]. – Kalisz : “Martel”, 2015
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 37135

SZAGA Hanna :  Bajki terapeutyczne / [rys. Agata Fuks]. – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2015
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 37137

SZCZUPAŁ Bernadeta : Terapeutyczna funkcja biblioterapii w resocjalizacji i profilaktyce społecznej // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak. – Warszawa :”Żak” Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2009. – S. 227-249
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 35506

SZEFLER  Elżbieta : Biblioterapia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – możliwości przeciwdziałania przemocy rówieśniczej // W: Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. Anna Jakubowicz-Bryx. – Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011. – S. 152-171
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 37216

ŚNIAROWSKA Julia : Już się nie boję : bajki terapeutyczne dla przedszkolaków / il. Dorota Prończuk. – Kraków : “Bliżej Przedszkola”, 2014
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 36577

WÓJTOWICZ Mirosława : Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia, zabawa, nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum. – Gdańsk : “Harmonia”, 2010
Wypożyczalnia Radomsko: sygnatura 36304

Artykuły z czasopism

BAŁKA Agnieszka : Bez złości mamy więcej radości : konspekt zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 12, s. 28-29

BEŁTKIEWICZ , Dorota : Młody Książę: Ja i moja planeta : o realizacji życiowych celów // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole s. 12

BEŁTKIEWICZ Dorota : Młody Książę : Ja i mój kwiat : przyjaźń i miłość – co to takiego? // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole s. 13

BUKOWIEC Elżbieta : Co by było, gdyby morze przestało szumieć? : o istocie człowieczeństwa i poczuciu własnej wartości // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole s. 10

BUKOWIŃSKA Agnieszka : Opowieści z białej chmurki – o wizycie w szpitalu // Wychowanie w Przedszkolu. – 2020, nr 3, s. 24-26

BOROWSKA Anna : Przezorność i uczynność : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 11, s. 14

BOROWSKA Monika : Alan i zaczarowana z jeziora// Życie Szkoły. – 2011, nr 11, s. 47-50

BUKOWSKA Iwona : Oswajać lęki // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 9, s. 33-38

BUKOWSKA Iwona : Rola biblioterapii w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole – refleksje przed i pozajęciowe  // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 6, s. 40-41

BUKOWSKA Iwona : Siedmiu Wspaniałych – dręczenie i przemoc w szkole : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Poradnik Bibliotekarza. – 2015 , nr 6 , s. 41-43

CHAMERA-NOWAK Agnieszka : Książka zawsze pomoże // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 5, s. 7-9

CHRABĄSZCZ Marta : Co wpłacę na Bankowe Konto Emocji? : scenariusz o tym, co warto gromadzić? // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod.   Biblioterapia w Szkole s. 6

DZIEŁAK Anna, BAŁAS Anita : Wiosenna bajka – warsztaty z elementami biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. – 2012, nr 4, s. 41-43

ENGLER Maria : Bajkoterapeutyczna pomoc dziecku, którego rodzice postanowili się rozstać // Remedium. – 2020, nr 2, s. 26-27

ENGLERT Alina : Uwierz w siebie! : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 12, s. 18-19 

FRANASZCZUK-TRUSZKOWSKA Marta : Program “Jak dobrze być razem” – wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w klasie pierwszej szkoły podstawowej // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna nr 1/2, s. I-VI

GAJDA Kinga Anna : Metoda Radlińskiej i biblio(bajko)terapia w szkole // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2011/2012, nr 2, s. 7-19

GAJEK Grażyna : Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas 5 i 6 szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 10-12

GAJEK Grażyna : Na niepowodzenia w szkole – magiczna moc bajkoterapii : scenariusz zajęć z wykorzystaniem “Bajki o mróweczce” Marii Molickiej // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 5, s. 15-16

GALLOS Sylwia : Biblioterapia – terapia i wychowanie przez czytanie // Życie Szkoły. – 2013, nr 2, s. 8-10

GRABCZAK Joanna : Warsztaty z biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 6, s. 38-42

GRABOWSKA Tatiana : Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna // Życie Szkoły. – 2011, nr 3, s. 60-62

GRACZYK Agnieszka : Biblioterapia (zestawienie bibliograficzne) // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 2, s. 23-24

GROMEK Renata : Bajkoterapia w szkole podstawowej. – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 5-6

 GROMEK Renata : Rozmowa z innymi : scenariusz biblioterapeutyczny : [dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej] // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 7

GROMEK Renata : Rozmowa z samym sobą : scenariusz biblioterapeutyczny // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 6-7

HOFFMAN Joanna  : Bajka terapeutyczna jako środek oddziaływań psychokorekcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 10, s. 24-28

IPPOLDT Lidia : Gdybym miał marzenia : dlaczego zawsze warto marzyć // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole s. 16

IPPOLDT Lidia : Kiedy muszę nauczyć się żyć – biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 3, s. 33-37

IPPOLDT Lidia : Moje miejsce na ziemi : o ważnych decyzjach życiowych  // Biblioteka w Szkole. – 2016 , nr 10 , dod. Biblioterapia w Szkole s. 15

IPPOLDT Lidia : Odrzucenie w szkole z powodu biedy : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 1, s. 26-27

IPPOLDT Lidia : Szkolna apteka literacka, czyli kilka sposobów zachęcenia młodzieży do czytania : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 3, s. 23

JAMKA Magdalena : Niezgoda rujnuje, zgoda buduje : o rozwiązywaniu konfliktów między uczniami za pomocą tekstu biblioterapeutycznego (Mit o Demeter i Korze) : scenariusz zajęć dla klasy 5 szkoły podstawowej // Wychowawca. – 2010, nr 3, s. 26-28

JANECZKO-WITKOWSKA Krystyna : Ja też coś potrafię : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 10, s. 41-42

JASIAK Elżbieta :  Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 11-13

JASZCZYK  Milena : Kto zabrał mój ser? czyli o tym, jak potrafimy radzić sobie ze zmianami w naszym życiu : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. – 2019, nr 5, s. 38-40

JESIONEK Marta : Tylko jeden drink… : dlaczego warto być odpowiedzialnym // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole s. 18-19

JEZIERSKI Paweł : Wolę wesołość, nie lubię się bać ani smucić : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 11, s. 32-33 

JOHN Katarzyna : Frant z Czubkiem : warsztaty baśnioterapii : zajęcia o poczuciu własnej wartości : na podstawie tekstu Charles’a Perraulta // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 1, s. 18-19

JOHN Katarzyna : Igłą do cerowania : czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości : scenariusz baśnioterapii [dla uczniów w wieku 9-10 lat] // Biblioteka w Szkole. – 2009, [nr] 12, s. 14-15

JOHN Katarzyna : Księżniczka na ziarnku grochu, czyli o prawdzie w życiu : scenariusz baśnioterapii : [dla uczniów w wieku 9-10 lat] // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 14-15

JOHN Katarzyna : Zajęcia kółka czytelniczego a biblioterapia // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 10, s. 17

JURCZYK Marcin : Terapeutyczne znaczenie książki w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2011, nr 1/2, s. 33-35

KAJL-JANKOWSKA Teresa :  Rozejrzyj się, nie jesteś sam! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 12, s. 17 

KASPRZYSZAK Elżbieta : Nie warto się złościć : przyjaźń jest ważniejsza : scenariusz warsztatów biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 11, s. 18-19

KLEIN Aldona : Książka-zabawka w biblioterapii // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 1, s. 27-28

 KMIEĆ Joanna : Z baśnią współczesną w przedszkolu.- Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 5, s. 20-24

KNAPIK Paulina, RONKIEWICZ-BRĄGIEL Izabela : Życie ponad wszystko : o sensie życia z chorobą // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole s. 17

KOCIOŁEK Roksana : Dlaczego marzenia powinny do nas pasować? : scenariusz zajęć warsztatowych z elementami biblioterapii // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 6-7

KOCIOŁEK  Roksana : Nie wszystko można kupić : scenariusz zajęć o wartościach niematerialnych // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole s. 7-8 

KRASOWSKA Joanna, KRASOWSKA Aleksandra : Bajka o chłopcu, który myślał, że jest zły …// Remedium. – 2012, nr 11, s. 10-12 

KRASOWSKA Aleksandra, KRASOWSKA Joanna : Bajka terapeutyczna. Cz. 2 // Remedium. – 2012, nr 10, s. 24-25

KRUSZEWSKI Tomasz,  PAŁKA Justyna : Z Franklinem pod namiot – zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii  // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-IV

LACH Monika : Mieć czy być? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 4, s. 16-17

LACHOWSKA Edyta : Jak ważny jest przyjaciel? : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii dla uczniów przedszkola i szkoły podstawowej // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 7/8, s. 51-52

LACHOWSKA Edyta : Każdy z nas jest inny : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 10, s. 39-41

LITWINOW Monika : Bajkoterapia w pracy nad lękami dzieci w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. – 2020, nr 1, s. 52-57

LITWINOW Monika : Całodzienne zajęcia z bajką terapeutyczną // Wychowanie w Przedszkolu. – 2020, nr 2, s. 40-45

LUBOWIECKA Jadwiga : Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 5, s. 12-17

MAREK Inocenty : Wykorzystanie literatury w resocjalizacji młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 7, s. 32-38

MATLAKIEWICZ Violetta : Dobro i zło – odwieczna walka : propozycja zajęć dla sześciolatków. – Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. – 2009, nr 3, dod. s. V-VIII

MATRAS-MASTALERZ Wanda :  Biblioterapia w procesie umacniania dobrostanu psychofizycznego dzieci i młodzieży // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 2-3

MATRAS-MASTALERZ Wanda : Kiedy boję się szkoły? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 6, s. 36-39

MAZURKIEWICZ-KRAUSE Ilona : Książki do zadań specjalnych // Polonistyka. – 2009, nr 10, s. 20-25

MIERNIK Agnieszka : Biblioterapia i wczesna edukacja czyli o przydatności słów, które leczą // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 4, s. 29-38

MOLICKA Maria : Literatura w kształtowaniu tożsamości // Edukacja i Dialog. – 2016, nr 11/12, s. 38-45

MOLICKA Maria : Rola rodziców w kształtowaniu odporności emocjonalnej dziecka poprzez literaturę // Edukacja i Dialog. – 2015, nr 11/12, s. 35-40

 MOLICKA Maria : Terapeutyczna rola literatury pięknej adresowanej do dzieci w paradygmacie psychologii poznawczej // Edukacja i Dialog. – 2014, nr 9/10, s. 60-68

NARUSZEWICZ Joanna : Biblioterapia wśród młodzieży : zestawienie bibliograficzne // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 1, s. 42-44

OLEJARZ Agnieszka : Albumowe przygody czyli trochę terapii w bibliotece : propozycja spotkań z wykorzystaniem wydawnictw albumowych // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 11, s. 7-9

OLESZEK Jadwiga : Po co komu plotka? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 4, s. 8

OLESZEK Jadwiga : Świat należy do mnie : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 2, s. 17

PAŁUCKA Ewa  : Biblioterapia w szkole // Wychowawca. – 2014, nr 5, s. 23

PAWŁOWSKA Jolanta : Książka i ja : program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii : dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 6, s. 9-10

PAWŁOWSKA Jolanta : Podróż do Krainy Radości : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 6, s. 11

PEJKOWSKA Agnieszka : Tupcio Chrupcio. Ja się nie boję! – zajęcia terapii czytelniczej // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 3, s. 34-36

PIETRZYKOWSKA Lilla : Komputer nie jest realnym światem : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w klasie piątej z zastosowaniem komputera // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 5, s. 31-32

POLASZCZYK Joanna : Dlaczego oni to zrobili? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie “Żółty balonik” Mariana Orłonia // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 3, s. 40-42

POLASZCZYK Joanna : “Poznajmy się bliżej” : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie “Potworek” Marty Tomaszewskiej // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 2, s. 42-44

POLIŃSKA  Barbara : Moja własna wojna : scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arteterapii // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 1, s. 44-47

POLIŃSKA  Barbara : Wszystkie barwy czarnej farby : scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik biblioterapii : przeznaczony dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 6, s. 22-24

PPOLDT Lidia : Miejsce Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego w tworzeniu polskiej biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, [nr] 1, s. 10-12

PYTLAKOWSKA Katarzyna : Biblioterapia w ICIM // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 5, dod. “Biblioteka – centrum Informacji”, nr 2, s. 14-16

RATYŃSKA Kinga : Bajeczki na smuteczki, czyli biblioterapia w bibliotece // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 10, s. 25-26

ROZWALKA Aleksandra : Baśń o księżycu i kocich oczach // Życie Szkoły. – 2011, nr 11, s. 4

RZEPECKA- STENKA  Renata : Otchłań złości : scenariusz spotkania : dla uczniów klasy IV-VI szkoły podstawowej : na podstawie wybranych fragmentów książki Both Sabine “Diablik Amelki” // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 10, s. 20

SABIŁŁO Grażyna Anna : Maski czyli próba poznania samego siebie // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole s. 14

SABIŁŁO Grażyna Anna : Strefa Miau! : akceptujemy różnorodność // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole s. 8-9

SIELICKA Edyta : Bajki jako forma wsparcia dziecka w żałobie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 8, s. 18-23

SIMONJETZ Monika  : Liczy się tylko zewnętrzność? : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 3, s. 14-15

SKWARKA Ewa : Oswoić emocje // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 3, s. 30-34

SOBAŃSKA  Aleksandra : Kierunek : Dorosłość : zajęcia biblioterapeutyczne // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 11, s. 29-31

 STANISZEWSKI Dariusz : Licho nie śpi? : pal licho! : scenariusz zajęć o lękach i obawach // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 24-25

 SZCZEPANIAK Paweł : Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2009, nr 3/4, s. 26-33
Związki biblioterapii z pedagogika specjalną. Funkcja resocjalizacyjna biblioterapii. Terapia za pomocą książki w zakładach penitencjarnych. Kryteria udziału w terapii. Programy resocjalizacji w polskim systemie penitencjarnym.

SZEFLER Elżbieta : Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 35-47

SZEFLER Elżbieta : Innych przybywa… Rzecz o biblioterapeutycznej funkcji nowych książek dla dzieci // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 7/8, s. 51-56

SZEFLER Elżbieta : O przemocy rówieśniczej i nowych książkach biblioterapeutycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 8, s. 21-29

 TROJAN Elżbieta : Biblioterapia w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) // Nowa Szkoła. – 2015, nr 6, s. 56-62

WALSKA Anna : Największy dar… przyjaźń : o trudnej sztuce nawiązywania relacji // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole s. 11

WIDZOWSKA-PASIAK Agata : Program biblioterapeutyczny – oswajanie starszaków. Cz. 1-2 // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 1, s. 34-36 ; nr 2, s. 35-39

WITKOWSKA- TOMASZEWSKA Anna : Bajka terapeutyczna jako narzędzie wspomagające pracę wychowawczą nauczyciela // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 2, s. 14-26

WLAZŁO Marcin : O walorach i ograniczeniach bajkoterapii jako metody pracy pedagogicznej. – Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. – 2012, nr 1/2, s. 24-28

WRÓBEL Małgorzata : Nie taki mrok straszny. – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 10, s. 48-49

 WYGLĘDOWSKA Emilia : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 6, s. 12-14

WYGLĘDOWSKA Emilia : Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, s. 8-10
Zajęcia biblioterapeutyczne połączone z treningiem umiejętności społecznej, wzmacniające poczucie własnej wartości – opis i analiza przypadku edukacyjnego.

ZIAJA Grażyna : Przeciw wykluczeniu : przykład pracy metodą projektu z wykorzystaniem  biblioterapii // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, s. 18
Relacja z realizacji projektu – gimnazjalnego wolontariatu Klubu Ośmiu na zajęciach  biblioterapeutycznych wśród osób z upośledzeniem umysłowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioterapia i bajkoterapia