Zapraszamy do udziału w konkursie KSIĄŻKA MÓWI.
Jest on skierowany do uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich z terenu województwa łódzkiego. Trwa od 20 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
Podzielony został na trzy etapy – szkolny, rejonowy oraz wojewódzki.
Celem Konkursu jest rozwijanie czytelnictwa poprzez poznanie i upowszechnianie ponadczasowego, pełnego uniwersalnych wartości dorobku twórczego
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Cypriana Kamila Norwida – pisarzy uhonorowanych przez
Sejm tytułem Patrona 2021 roku.
REGULAMIN:
KSIĄŻKA MÓWI 2021