CZASOPISMA

Wykaz prenumerowanych czasopism w roku 2023   BIBLIOTEKA W SZKOLE BLIŻEJ PRZEDSZKOLA FORUM NAUCZYCIELSKIE GEOGRAFIA W SZKOLE KRONIKA SEJMOWA KWARTALNIK PEDAGOGICZNY PAMIĘĆ – BIULETYN IPN PRACA SOCJALNA PROBLEMY OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE REMEDIUM SZKOŁA SPECJALNA ŚWIETLICA W SZKOLE WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE

WYKAZ PRENUMEROWANYCH CZASOPISM

WYKAZ PRENUMEROWANYCH CZASOPISM W 2015 R.

 1. ALKOHOLIZM I NARKOMANIA
 2. AURA
 3. BIBLIOTEKA W SZKOLE
 4. BIBLIOTEKARZ
 5. BIOLOGIA W SZKOLE
 6. CHARAKTERY
 7. CHEMIA W SZKOLE
 8. DYREKTOR SZKOŁY
 9. FIZYKA W SZKOLE
 10. FORUM NAUCZYCIELSKIE
 11. GAZETA RADOMSZCZAŃSKA
 12. GEOGRAFIA W SZKOLE
 13. GŁOS NAUCZYCIELSKI
 14. JĘZYK POLSKI W LICEUM
 15. JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM
 16. JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV – VI
 17. KRONIKA SEJMOWA
 18. KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
 19. MATEMATYKA
 20. NAUCZANIE POCZĄTKOWE
 21. NOWA SZKOŁA
 22. OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA
 23. PAMIĘĆ – BIULETYN IPN
 24. POLITYKA
 25. POLONISTYKA
 26. PORADNIK BIBLIOTEKARZA
 27. POZNAJ SWÓJ KRAJ
 28. PRACA SOCJALNA
 29. PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE
 30. PRZYRODA POLSKA
 31. PSYCHOLOGIA W SZKOLE
 32. REMEDIUM
 33. SZKOŁA SPECJALNA
 34. ŚWIETLICA W SZKOLE
 35. WIADOMOŚCI HISTORYCZNE
 36. WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ
 37. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE
 38. WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE
 39. WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU
 40. WYCHOWAWCA
 41. ŻYCIE SZKOŁY

Historia

biblioteka12

Biblioteka Pedagogiczna w Radomsku rozpoczęła swoją działalność w 1951 roku. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Biblioteki był Ludwik Mazela, który kierował tą placówką w latach 1951-1954.

W pomieszczeniu na II piętrze, przy Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego, przy ul. Kościuszki 19, zgromadzono 500 książek, głównie o tematyce pedagogicznej. W każdym następnym roku przybywało około 200 książek i na koniec 1954 roku księgozbiór liczył 1545 wol.

Rozwój szkolnictwa w mieście i w powiecie, zwiększająca się liczba zatrudnionych nauczycieli, rosnąca potrzeba dalszego dokształcania nauczycieli spowodowały przydzielenie od 1 października 1957 roku pełnego etatu nauczycielskiego.

Z początkiem 1958 roku stanowisko kierowniczki Biblioteki objęła pełna inicjatywy i nowatorskich pomysłów Mieczysława Rurarzowa. Pod jej kierownictwem, które trwało do września 1972 roku nastąpił szybki rozwój Biblioteki.

Kierowniczka systematycznie uczestniczyła w różnego rodzaju konferencjach, które były dla niej okazją do propagowania książek i czasopism ułatwiających realizację planu pracy. Rozprowadzane były też ulotki informujące o działalności Biblioteki, a organizowane wystawy zachęcały czytelników do częstszych odwiedzin Biblioteki i czytania wskazanych książek. Doceniając wartość spotkań autorskich, zapraszała prelegentów na konferencje rejonowe, wzięli w nich udział m.in. doc. Stanisław Gerstman, prof. Stanisław Pogonowicz, red. Tadeusz Goszczyński, którzy mówili o współczesnych problemach psychologii, literatury i geografii.

W 1958 roku Bibliotekę przeniesiono do niewielkiego pomieszczenia przy Inspektoracie Oświaty, położonego na parterze, z oddzielnym wejściem (również przy ul. Kościuszki 19). Inspektorat otoczył Bibliotekę opieką i pomocą finansową. Książki mieściły się na 10 regałach zakupionych w 1958 roku z funduszu Inspektoratu Oświaty.

W latach 1958-1972 księgozbiór Biblioteki powiększał się systematycznie, dokonywano zakupów nowości poszukiwanych przez czytelników, wzrastała też liczba czytelników, przybywali nauczyciele dokształcający się na różnego rodzaju kursach. Zakres tematyczny księgozbioru, to w głównej mierze (około 80 %) dzieła z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów.

W grudniu 1974 roku Biblioteka otrzymała znacznie większy lokal po przychodni chirurgicznej przy ul. Mickiewicza 3, w którym urządzono przestronne magazyny i dużą czytelnię.

Po reorganizacji administracyjnej w 1976 roku Biblioteka w Radomsku została Filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Piotrkowie Tryb. Zasięgiem objęła szkoły i placówki z terenu Radomska i 12 gmin: Radomska, Dobryszyc, Fałkowa, Gomunic, Kobiel Wielkich, Kluczewska, Kodręba, Lgoty Wielkiej, Ładzic, Masłowic, Przedborza i Wielgomłyn.

W chwili obecnej zasięg terytorialny obejmuje miasto Radomsko i gminy: Radomsko, Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno.

Kolejna zmiana lokalizacji miała miejsce w grudniu 1990 roku – nowy lokal przy ul. Leszka Czarnego 22 zapewniał znacznie lepsze warunki – suche, widne i bardziej funkcjonalne pomieszczenia.

Zmiana właściciela budynku spowodowała, że w lutym 1996 roku Biblioteka musiała dokonać kolejnej przeprowadzki – do pomieszczeń znajdujących się w budynku należącym do Zakładów Mebli Giętych “FAMEG” S.A. przy ul. 11-go Listopada 2 – w których funkcjonuje do chwili obecnej.

W 2002 roku rozpoczęliśmy komputeryzację Biblioteki. Została ona zakończona w kwietniu 2008 r. Czytelnicy chętniej korzystają z istniejącego już katalogu komputerowego, ponieważ istnieje więcej możliwości wyszukiwania potrzebnej książki, np.: wg autora, wg tytułu, wg hasła przedmiotowego, wg klasyfikacji dziesiętnej UKD, wg serii wydawniczej.

W marcu 2006 roku powstało w Bibliotece w ramach wspólnego projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i sportu oraz Europejski Fundusz Społeczny Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. ICIM oferuje wszystkim zainteresowanym możliwość bezpłatnego korzystania z zasobów sieci Internet w celach edukacyjnych.

Zbiory biblioteki

Na dzień 31 grudnia 2016 roku księgozbiór Biblioteki liczył:

 • 27967 vol. książek
 • 773 jednostki zbiorów audiowizualnych
 • 2458 “oprawionych” roczników czasopism

z następujących dziedzin wiedzy: pedagogika, psychologia, socjologia i filozofia. W naszych zbiorach posiadamy również:

 • programy szkolne
 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z pozostałych dziedzin wiedzy
 • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej
 • literaturę z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Struktura zbiorów zwartych przedstawia się następująco:

 • Literatura pedagogiczno – metodyczna 38%
 • Literatura psychologiczna i socjologiczna 11%
 • Literatura piękna 15%
 • Literatura pozostała 36%

Część księgozbioru Biblioteki (w tym czasopisma bieżące i oprawione roczniki) wydzielona jest jako księgozbiór podręczny i można z niego korzystać w czytelni.

W 2016 roku jest prenumerowanych 35 tytułów czasopism, w tym:

 • 27 tytułów pedagogicznych
 • 3 tytuły psychologiczne
 • 5 – pozostałe tytuły

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA Pomoc w wyszukiwaniu literatury na wskazany temat: za pośrednictwem e-informacji na adres: radomsko@crepiotrkow.edu.pl pomoc w przeszukiwaniu baz online oraz katalogów tradycyjnych udostępnianie zestawień bibliograficznych opracowywanych w BPP i Filiach instruktaż z bibliotekarstwa w lokalu Biblioteki lub na życzenie